Základní umělecká škola Havlíčkova 925 Pardubice
Hudební obor

Hudební obor

Taneční obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor

Přečtěte si...

Ilustrace k článku

Úspěchy našich klavíristů v Poličce

V úterý 23. dubna se 3 mladí klavíristé z naší ZUŠ zúčastnili 11. ročníku celostátní soutěžní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů,...

Ilustrace k článku

Jarní a Velikonoční koncert ZUŠ

Žáci a učitelé hudebního oboru připravili pro jarní období dva veřejné koncerty, které se uskutečnily dne 25. března a 15. dubna v koncertním sále ZUŠ Havlíčkova. Před...

Ilustrace k článku

Úspěch klavíristky Sáry Kolaříkové na mezinárodní interpretační soutěži Pro Bohemia

Ve dnech 4. – 7. dubna se na Janáčkově konzervatoři v Ostravě konal již 17. ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia, v jejíchž podmínkách je  kladen důraz...

Ilustrace k článku

Úspěch dětského folklorního souboru Perníček

V sobotu 30. března se dětský folklorní soubor Perníček zúčastnil krajského kola Celostátní přehlídky dětských folklorních souborů v Červeném Kostelci. Odborná...

Ilustrace k článku

Slavnostní koncert k 100. výročí založení ZUŠ

Pod záštitou primátora města Pardubice Ing. Martina Charváta a 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka, za účasti řady významných hostů a zaplněné Sukovy...

Kalendář akcí

25. duben

Soutěž ZUŠ - ústřední kolo - komorní hra s převahou dechových nástrojů

7. květen

ZUŠ OPEN - Výstava prací žáků výtvarného oboru

10. květen

Novohradská flétna

16. květen

Koncert ZUŠ v kostele sv. Jana Křtitele

17. květen

Soutěž ZUŠ - ústřední kolo - komorní hra s převahou smyčcových nástrojů