Základní umělecká škola Havlíčkova 925 Pardubice

Kontakty

Adresa školy

Základní umělecká škola Pardubice,
Havlíčkova 925
530 02  Pardubice

IČO: 725 66 779

tel.: 466 501 298
mobil: 606 648 374

e-mail: info@zushavlickovapardubice.cz 

Odloučené pracoviště

Dům hudby
Sukova třída 1260
530 02  Pardubice

tel.: 608 701 615

Kontakty na ředitelství

MgA. Zdeněk Seidl
ředitel školy
tel.: 466 501 298
e-mail: zdenek.seidl@zushavlickovapardubice.cz 

Miloš Šír
statutární zástupce ředitele, vedoucí hudebního oboru
tel.: 466 501 298
e-mail: milos.sir@zushavlickovapardubice.cz 

MgA. Radka Zdvihalová
zástupkyně ředitele, vedoucí tanečního oboru
tel.: 466 501 298
e-mail: radka.zdvihalova@zushavlickovapardubice.cz 

Mgr. Zina Kučerová
vedoucí výtvarného oboru
tel.: 466 501 298

Mgr. Petra Zahradníková
vedoucí literárně dramatického oboru
tel.: 466 501 298

Kontakty na správu školy

Alena Ciprová
hlavní ekonom, rozpočet školy
tel.: 466 501 298

Miloslava Poláková
hlavní účetní, školné
tel.: 466 501 298

Další kontakty

Zdeněk Kudrnka
sbormistr
Pardubický dětský sbor
tel.: 777 201 999

Sdružení rodičů a přátel ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 z. s.
IČ: 481 57 872
Kontaktní osoba:
Alena Ciprová
účetní výboru SRP
tel.: 466 501 298

Zřizovatel

Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ: 002 74 046