generovat

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Hudební obor

Hudební obor v ZUŠ studují žáci od šesti let (výjimečně i mladší), kteří se chtějí cílevědomě vzdělávat ve hře na hudební nástroj. Kromě klasických nástrojů dechových, klávesových, strunných a smyčcových se ve škole vyučuje i hra na bicí nástroje, elektronické klávesové nástroje, varhany a sólový zpěv.

Výuka směřuje k samostatnému vystupování na interních a veřejných koncertech a k úspěšné prezentaci na soutěžích. Mimořádně talentovaným jedincům je věnována individuální péče ve hře na nástroj i v hudební teorii, aby se mohli úspěšně ucházet o studium na umělecké škole vyššího typu – nejčastěji na konzervatoři.

Svoje dovednosti si mnozí hudebníci mohou ověřovat a dále rozvíjet v souborech a orchestrech:

Smyčcový soubor
vedoucí Mgr. Markéta Maroulová

Smyčcový komorní orchestr
vedoucí Zdeněk Häckl

Muzika Perníček
vedoucí Michal Doubek a Pavla Slouková

Muzika Šmidlátka
vedoucí Iva Dostálová a Zuzana Kmoníčková

Kytarový soubor
vedoucí Bc. Lucie Kunátová

Pardubický kytarový orchestr
vedoucí Jitka Bláhová

No Strings Orchestra
vedoucí Mgr. Martin Maroul a Ondřej Mejsnar

Žesťová harmonie Pardubice
vedoucí Roman Faltys

Pěkných úspěchů pravidelně dosahuje soubor zobcových fléten (vedoucí Mgr. Jan Milde) a komorní pěvecké soubory ze třídy Mgr. Zdeňky Grossové.

Škola zastřešuje též renomovaný dětský pěvecký sbor Iuventus Cantans, jehož sbormistrem se po doc. Ing. Vlastislavu Novákovi stal Zdeněk Kudrnka.