generovat

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Hudební obor

Hudební obor v ZUŠ studují žáci od šesti let (výjimečně i mladší), kteří chtějí cílevědomě vzdělávat ve hře na hudební nástroj. Kromě klasických nástrojů dechových, klávesových, strunných a smyčcových se ve škole vyučuje i hra na bicí nástroje, elektronické klávesové nástroje, varhany a sólový zpěv.

Výuka směřuje k samostatnému vystupování na interních a veřejných koncertech ak úspěšné prezentaci na soutěžích. Mimořádně talentovaným jedincům je věnována individuální péče ve hře na nástroj iv hudební teorii, abychom mohli úspěšně ucházet o studium na umělecké škole vyššího typu – nejčastěji na konzervatoři.

Své dovednosti si mnozí mohou ověřovat a dále rozšířit hudební soubory a orchestry:

Smyčcový soubor
vedoucí MgA. Zdeněk Häckl

Smyčcový komorní orchestr
vedoucí MgA. Zdeněk Häckl

Muzika Perníček
vedoucí Michal Doubek a Pavla Slouková

Muzika Šmidlátka
vedoucí Iva Dostálová a Zuzana Kmoníčková

Kytarový soubor
vedoucí  Bc. Lucie Kunátová

Pardubický kytarový orchestr
vedoucí Jitka Bláhová

No Strings Orchestra
vedoucí Mgr. Martin Maroul a Ondřej Mejsnar

Žesťová harmonie Pardubice
vedoucí Roman Faltys

Pěkných úspěchů pravidelně zobrazuje soubor zobcových fléten (vedoucí Mgr. Jan Milde ) a komorní pěvecké soubory ze třídy Mgr. Zdeňky Grossové .

Škola zastřešuje též renomovaný dětský pěvecký sbor Iuventus Cantans , jehož sbormistrem se po doc. Předsedou se stal Ing. Vlastislavu Novákovi stal Zdeněk Kudrnka .