generovat

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Seminář klávesových nástrojů, školní rok 2017/18

Seminář klávesového oddělení

Předmět Seminář klávesových nástrojů (SKN) je povinně určen pro žáky ZUŠ, kteří jsou vyučováni hře na klavír a varhany:

  • 4., 5. a 6. ročník I. stupně základního studia
  • 1. – 4. ročník II. stupně základního studia

Podmínky výuky jsou dány Školním vzdělávacím programem ZUŠ,
který je v platnosti od 1. 9. 2012, č. j. 24/12.

Výuka předmětu probíhá jednou týdně v budově ZUŠ Pardubice, Dům hudby, Sukova 1260 (koncertní sál č. 313) vždy ve čtvrtek od 15.50 do 16.35 hodin.

Tento školní rok je výuka Semináře klávesových nástrojů vedena paní učitelkou MgA. Libuší Nečesanou.

V případě, že se žáci z časových nebo jiných důvodů nemohou účastnit výuky, budou uvolněni na základě „Žádosti o uvolnění“ z docházky do Semináře klávesových nástrojů pro školní rok 2017/18. Tento dokument vydává osobně vyučující předmětu.
Uvolnění žáci si mohou po dohodě s vyučující nahradit docházku do SKN návštěvami koncertů a jiných akcí Základní umělecké školy Pardubice, Havlíčkova 925, minimem jsou dva koncerty (akce) za každé pololetí školního roku. Z této návštěvy pak žák vytvoří krátký písemný záznam (komentář koncertního programu, tance, výstavy, poznámky o pocitech, dojmech, případně o skladbě, která nejvíce zaujala, skladateli, účinkujících atd.), který odevzdá osobně nebo e–mailem vyučující SKN nejpozději do 12. ledna 2018 (Libuse.Necesana@seznam.cz).