generovat

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Seminář klávesových nástrojů, školní rok 2018/19

Seminář klávesového oddělení

Předmět Seminář klávesových nástrojů (SKN) je povinně určen pro žáky ZUŠ, kteří jsou vyučováni hře na klavír a varhany:

  • 4. až 7. ročník I. stupně základního studia
  • 1. až 4. ročník II. stupně základního studia

Podmínky výuky jsou dány Školním vzdělávacím programem ZUŠ,
který je v platnosti od 1. 9. 2012, č. j. 24/12.

Výuka předmětu probíhá jednou týdně v budově ZUŠ Pardubice, Dům hudby, Sukova 1260 (učebna č. 315) vždy v pondělí od 16.20 do 17.05 hodin.

Tento školní rok je výuka Semináře klávesových nástrojů vedena paní učitelkou MgA. Libuší Nečesanou.

V případě, že se žáci z časových nebo jiných důvodů nemohou účastnit výuky, budou uvolněni na základě „Žádosti o uvolnění“ z docházky do Semináře klávesových nástrojů pro školní rok 2018/19. Tento dokument vydává osobně vyučující předmětu.
Uvolnění žáci si mohou po dohodě s vyučující nahradit docházku do SKN návštěvami koncertů a jiných akcí Základní umělecké školy Pardubice, Havlíčkova 925, minimem jsou dva koncerty (akce) za každé pololetí školního roku. Z této návštěvy pak žák vytvoří krátký písemný záznam (komentář koncertního programu, tance, výstavy, poznámky o pocitech, dojmech, případně o skladbě, která nejvíce zaujala, skladateli, účinkujících atd.), který odevzdá osobně nebo e–mailem vyučující SKN nejpozději do 14. června 2019 (Libuse.Necesana@seznam.cz).