generovat

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Pedagogové - hudební obor

Oddělení klávesových nástrojů

Čížková Ivana vedoucí oddělení, klavír, korepetice
Faltys Roman keyboard
Horská Markéta klavír
Hostinský Petr korepetice
Janouchová Markéta klavír
Klokočníková Pavlína klavír
Kožnar Jiří klavír, varhany, korepetice
Mejsnar Ondřej klavír, korepetice
Mičulková Jana klavír
Nečesaná Libuše klavír, seminář klávesových nástrojů
Pičman Petr klavír, korepetice
Svoboda Pavel klavír korepetice
Tolmačová Inna klavír
Zdvihalová Radka klavír, varhany
Žaludová Jana klavír, korepetice

Oddělení dechových a bicích nástrojů

Proroková Eva vedoucí oddělení, klarinet, saxofon, zobcová flétna
Biedermanová Gabriela příčná flétna, zobcová flétna
Ceral Otto příčná flétna, zobcová flétna
Faltys Roman trubka, tenor, zobcová flétna
Fidra Slavomír saxofon
Jančura František bicí nástroje
Křenek Jiří hoboj, zobcová flétna
Maroul Martin trubka, lesní roh, trombon, tenor, baryton, tuba, zobcová flétna
Matyska Vít bicí nástroje, hra v souboru
Milde Jan zobcová flétna, příčná flétna
Mildeová Ludmila zobcová flétna, příčná flétna
Seidl Zdeněk klarinet

Oddělení smyčcových nástrojů

Slouková Pavla vedoucí oddělení, housle, hra v souboru
Dobášová Marie housle, viola
Dostálová Iva housle, hra v souboru
Doubek Michal viola, housle, souborová hra, hra v orchestru
Janková Bernadeta kontrabas
Kuchválková Jindřiška housle, viola
Maroulová Markéta housle, hra v souboru
Matoušek David violoncello
Sejkora Ondřej kontrabas
Šímová Anna housle, viola
Zdvihalová Miloslava housle, viola

Kytarové oddělení

Bláhová Jitka vedoucí oddělení, kytara, hra v orchestru
Havlík Miloslav elektrická kytara
Juřica Stanislav kytara
Kudelásek Filip kytara, hra v souboru
Rothová Barbora kytara
Šír Miloš kytara

Pěvecké oddělení

Grossová Zdeňka vedoucí oddělení, sólový zpěv, komorní zpěv
Kmoníčková Zuzana sólový zpěv, hlasová výchova, zpěv v souboru
Rubešová Radka sólový zpěv

Oddělení sborového zpěvu

Kudrnka Zdeněk vedoucí oddělení, sborový zpěv
Erlebachová Marie korepetice
Němcová Veronika hlasová výchova, korepetice
Vaculík Erlebachová Zdeňka sborový zpěv

Akordeonové oddělení

Kolaříková Eva akordeon

Oddělení hudební nauky

Němcová Veronika hudební nauka
Veselá Dita hudební nauka