generovat

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Hudební nauka

Zápis do konkrétních tříd HN na školní rok 2021/2022 bude probíhat na stránce HN od začátku letních prázdnin do neděle 5. 9. 2021. Vybrat třídu v novém rovrhu a zapsat se bude možné v dolní části této stránky.

Možnost osobního přihlášení bude od středy 1. 9. 2021 do čtvrtka 2. 9. 2021 vždy od 13:00 do 17:00 v přízemí ve třídě HN. V jiném termínu pro případné přesuny žáka do jiné třídy než je zapsán pište SMS na číslo 604420334.

Pravidelná výuka HN podle rozvrhu začíná v pondělí 6. 9. 2021.

Ve školním roce 2021/2022 vyučují hudební nauku:

 • Ondřej Mejsnar, DiS. - pondělí
 • Mgr. Dita Veselá - úterý, čtvrtek
 • MgA. Zdeněk Häckl, DiS. - středa

Chci se podívat na rozvrhChci zapsat žáka do třídy pro školní rok 2021/2022

Pomůcky do hudební nauky

 • PHV:
  • přezůvky
  • žákovská knížka
  • pero
 • 1. až 5. ročník:
  • přezůvky
  • žákovská knížka
  • psací potřeby
  • notový sešit (letos bude jednotný - noví žáci ho obdrží na začátku roku u učitele HN)
  • pevná průhledná složka formátu A4 s materiály z minulého roku
  • pracovní sešit Klíček hudební nauky (žáci jej obdrží v hodině HN)

Výukové materiály

Výukové materiály na hudební nauku si můžete stáhnout zde.

Výuka Hudební nauky na ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925

1) Hudební nauka je povinný předmět pro každého žáka, který navštěvuje hudební obor v naší ZUŠ. Tento předmět je klasifikován na vysvědčení. Docházka do HN jednou týdně je automaticky zahrnuta v platbě školného na hlavním oboru. Výuka probíhá v učebně č. 1 v přízemí hlavní budovy v Havlíčkově ulici.

2) Při výuce Hudební nauky se žáci seznamují se širokou škálou hudebních činností. Teoretické vědomosti si hravou formou vyzkouší i praktickým způsobem. Cílem HN je nadchnout žáky pro hudbu, prohlubovat zájem o ni a předkládat jim mnohostrannost hudebního vnímání.

3) Přestože žáci přípravných ročníků nejsou klasifikováni z PHV na vysvědčení, je pro ně docházka do PHV také povinná.

4) Pokud žák úspěšně ukončí 5. ročník Hudební nauky, skončila mu tím povinná docházka do HN. Žák má však možnost zdarma docházet i v dalších ročnících svého studia na naší ZUŠ do Speciální hudební nauky. SHN je určena všem žákům, kteří mají chuť rozšiřovat své hudební vědomosti a dovednosti, například z důvodu aktivního hudebního života nebo pozdějšího studia na středních či vysokých školách s hudebním zaměřením. SHN nemusí bezprostředně navazovat na 5. ročník HN, mohou ji navštěvovat žáci různého věku.

5) Na začátku školního roku je potřeba, aby se každý žák zapsal do konkrétní třídy příslušného ročníku HN. Toto je možné uskutečnit více způsoby. Elektronicky na webových stránkách školy, osobně v učebně HN u paní učitelky Dity Veselé nebo na telefonním čísle 604 420 334.

6) Nepřítomnost žáka v hodině HN není třeba omlouvat předem. Plně postačí, když následující hodinu dítě přinese omluvenku v žákovské knížce na straně 22. Absenci v hodině HN si může žák nahradit v témže týdnu docházkou do jiné třídy svého ročníku ke stejnému vyučujícímu. V tom případě nepotřebuje v žákovské knížce omluvenku.

Při dlouhodobé nepřítomnosti (3 a více vyučovacích hodin za sebou) omluvte, prosím, své dítě telefonicky nebo formou SMS na telefonu 466 501 298 nebo 606 648 374.

7) Pokud při konzultaci s rodiči objeví vyučující HN vážné překážky v docházce do HN, mohou rodiče písemně požádat ředitele ZUŠ o uvolnění dítěte z docházky. Formulář vydává pouze učitelka HN. V těchto výjimečných případech pak žák studuje HN samostatně za pomoci učitele hlavního oboru a rodičů. Na začátku ledna a června se dostaví k přezkoušení z HN.

Termíny přezkoušení:

 • První pololetí: 3. - 6. 1. 2022
 • Druhé pololetí: bude zveřejněn v průběhu školního roku 2021/2022

Stáhnout požadavky na přezkoušení v PDF.

 

Rozvrh HN (2021/2022)

PO
Ondřej Mejsnar, DiS.

ÚT
Mgr. Dita Veselá

ST
MgA. Zdeněk Häckl, DiS.

ČT
Mgr. Dita Veselá

13:30
14:15

PHV
A

13:30
14:15

 2.C

13:30
14:15

1.B

13:30
14:15

1.D

14:30
15:15

1.A

14:30
15:15

1.C

14:30
15:15

2.B

14:30
15:15

PHV
C

15:30
16:15

2.A

15:30
16:15

4.C

15:30
16:15

3.B

15:30
16:15

5.C

16:30
17:15

3.A

16:30
17:15

PHV
B

16:30
17:15

4.B

16:30
17:15

2.D

17:30
18:15

4.A

17:30
18:15
 5.A

17:30
18:15

5.B

17:30
18:15

3.C 

 Stáhnout rozvrh hudební nauky na školní rok 2021/2022.

Přihlásit do třídy

V následující tabulce vyberte požadovanou třídu a klikněte na "Přihlásit". Objeví se formulář, kde vyplníte jméno, příjmení, věk a ročník studenta, kontaktní telefon a email na zákonného zástupce, na který Vám příjde potvrzení o zařazení žáka do třídy. V případě potíží s přihlášením prosím volejte na telefonní číslo 604 420 334.

1.A (Pondělí 14:30 - 15:15)

1.B (Středa 13:30 - 14:15)

1.C (Úterý 14:30 - 15:15)

1.D (Čtvrtek 13:30 - 14:15)

2.A (Pondělí 15:30 - 16:15)

2.B (Středa 14:30 - 15:15)

2.C (Úterý 13:30 - 14:15)

2.D (Čtvrtek 16:30 - 17:15)

3.A (Pondělí 16:30 - 17:15)

3.B (Středa 15:30 - 16:15)

3.C (Čtvrtek 17:30 - 18:15)

4.A (Pondělí 17:30 - 18:15)

4.B (Středa 16:30 - 17:15)

4.C (Úterý 15:30 - 16:15)

5.A (Úterý 17:30 - 18:15)

5.B (Středa 17:30 - 18:15)

5.C (Čtvrtek 15:30 - 16:15)

PHV A (Pondělí 13:30 - 14:15)

PHV B (Úterý 16:30 - 17:15)

PHV C (Čtvrtek 14:30 - 15:15)