generovat

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Hudební nauka

Ve školním roce 2019/2020 vyučují hudební nauku:

 • Ondřej Mejsnar, DiS. - pondělí
 • Petr Pavíček, DiS. - úterý
 • Mgr. Dita Veselá - středa, čtvrtek, pátek

Chci se podívat na rozvrh | Chci přihlásit žáka na termín přezkoušení z hudební nauky

Pomůcky do hudební nauky

 • PHV:
  • přezůvky
  • žákovská knížka
  • pero
 • 1. až 5. ročník:
  • přezůvky
  • žákovská knížka
  • psací potřeby
  • notový sešit (letos bude jednotný - noví žáci si ho zakoupí na začátku roku u učitele HN)
  • pevná průhledná složka formátu A4 s materiály z minulého roku

Výukové materiály

Výukové materiály na hudební nauku si můžete stáhnout zde.

Výuka Hudební nauky na ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925

1) Hudební nauka je povinný předmět pro každého žáka, který navštěvuje hudební obor v naší ZUŠ. Tento předmět je klasifikován na vysvědčení. Docházka do HN jednou týdně je automaticky zahrnuta v platbě školného na hlavním oboru. Výuka probíhá v učebně č. 1 v přízemí hlavní budovy v Havlíčkově ulici.

2) Při výuce Hudební nauky se žáci seznamují se širokou škálou hudebních činností. Teoretické vědomosti si hravou formou vyzkouší i praktickým způsobem. Cílem HN je nadchnout žáky pro hudbu, prohlubovat zájem o ni a předkládat jim mnohostrannost hudebního vnímání.

3) Přestože žáci přípravných ročníků nejsou klasifikováni z PHV na vysvědčení, je pro ně docházka do PHV také povinná.

4) Pokud žák úspěšně ukončí 5. ročník Hudební nauky, skončila mu tím povinná docházka do HN. Žák má však možnost zdarma docházet i v dalších ročnících svého studia na naší ZUŠ do Speciální hudební nauky. SHN je určena všem žákům, kteří mají chuť rozšiřovat své hudební vědomosti a dovednosti, například z důvodu aktivního hudebního života nebo pozdějšího studia na středních či vysokých školách s hudebním zaměřením. SHN nemusí bezprostředně navazovat na 5. ročník HN, mohou ji navštěvovat žáci různého věku.

5) Na začátku školního roku je potřeba, aby se každý žák zapsal do konkrétní třídy příslušného ročníku HN. Toto je možné uskutečnit více způsoby. Elektronicky na webových stránkách školy, osobně v učebně HN u paní učitelky Dity Veselé nebo na telefonním čísle 604 420 334.

6) Nepřítomnost žáka v hodině HN není třeba omlouvat předem. Plně postačí, když následující hodinu dítě přinese omluvenku v žákovské knížce na straně 22. Absenci v hodině HN si může žák nahradit v témže týdnu docházkou do jiné třídy svého ročníku ke stejnému vyučujícímu. V tom případě nepotřebuje v žákovské knížce omluvenku.

Při dlouhodobé nepřítomnosti (3 a více vyučovacích hodin za sebou) omluvte, prosím, své dítě telefonicky nebo formou SMS na telefonu 466 501 298 nebo 606 648 374.

7) Pokud při konzultaci s rodiči objeví vyučující HN vážné překážky v docházce do HN, mohou rodiče písemně požádat ředitele ZUŠ o uvolnění dítěte z docházky. Formulář vydává pouze učitelka HN. V těchto výjimečných případech pak žák studuje HN samostatně za pomoci učitele hlavního oboru a rodičů. Na začátku ledna a června se dostaví k přezkoušení z HN.

Termíny přezkoušení:

 • První pololetí: 6. - 10. ledna 2020
 • Druhé pololetí: 1. - 5. června 2020

Stáhnout požadavky na přezkoušení v PDF.

 

Rozvrh HN (2019/2020)

PO
Ondřej Mejsnar, DiS.

ÚT
Petr Pavíček, DiS.

ST
Mgr. Dita Veselá

ČT
Mgr. Dita Veselá


Mgr. Dita Veselá

13:30
14:15

PHV
C

13:30
14:15

 1.B

13:30
14:15

2.A

13:30
14:15

1.A

13:00
13:45

PHV
D
 

14:30
15:15

1.C

14:30
15:15

2.B 

14:30
15:15

3.A

14:30
15:15

PHV
B

14:00
14:45

2.D

15:30
16:15

2.C

15:30
16:15

3.B 

15:30
16:15

5.A

15:30
16:15

4.A

15:00
15:45

1.D

16:30
17:15

4.C

16:30
17:15

5.B

16:30
17:15

PHV
A

16:30
17:15

3.C

16:00
16:45

4.B

17:15
18:00

SHN

   

 

 

17:30
18:15

5.C 

 

 

 Rozvrh hudební nauky na školní rok 2019/2020 ke stažení zde.

Přihlásit se na termín přezkoušení z hudební nauky

Vyberte požadovaný den a konkrétní čas, kdy chcete žáka přihlásit na přezkoušení. V případě potíží s přihlášením prosím volejte na telefonní číslo 604 420 334.

Rezervovat přezkoušení dne 6. 1.

13:30
Obsazeno

13:45
Obsazeno

14:00
Obsazeno

14:15
Obsazeno

14:30
Obsazeno

14:45
Obsazeno

15:00
Obsazeno

15:15
Obsazeno

15:30
Obsazeno

15:45
Obsazeno

16:00
Obsazeno

16:15
Obsazeno

16:30
Obsazeno

16:45
Obsazeno

Rezervovat přezkoušení dne 7. 1.

14:00
Obsazeno

14:45
Obsazeno

15:45
Obsazeno

16:00
Obsazeno

16:45
Obsazeno

Rezervovat přezkoušení dne 8. 1.

14:30
Obsazeno

14:45
Obsazeno

15:15
Obsazeno

15:30
Obsazeno

15:45
Obsazeno

16:00
Obsazeno

16:15
Obsazeno

Rezervovat přezkoušení dne 9. 1.

13:30
Obsazeno

13:45
Obsazeno

14:15
Obsazeno

14:30
Obsazeno

15:00
Obsazeno

15:15
Obsazeno

15:30
Obsazeno

15:45
Obsazeno

16:15
Obsazeno

17:00
Obsazeno

17:15
Obsazeno