generovat

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Provozní informace

Logo - Škola slaví 100 let výročí

Provozní informace

Zápis/přijímací řízení nových žáků pro školní rok 2021/2022

Zápis/přijímací řízení nových žáků pro školní rok 2021/2022 se v letošním roce uskuteční se čtrnáctidenním odkladem oproti tradičnímu termínu. Na všech našich oborech proběhne ve dnech 9. a 10. června 2021, vždy od 15.00 do 17.00 hodin.
Přehled jednotlivých oborů, termínů a míst konání je ke stažení zde. Organizace a kritéria přijímacího řízení jsou ke stažení zde.

Přihlášku k zápisu/přijímacímu řízení (zde ke stažení v pdf či xls) odešlete emailem na adresu info@zushavlickovapardubice.cz. Následně budete kontaktováni s nabídkou konkrétního termínu, abychom předešli přílišné kumulaci zájemců v prostorách školy.

Nebudete-li se moci z nejrůznějších přícin zúčastnit zápisu v uvedených termínech, kontaktujte nás na emailové adrese info@zushavlickovapardubice.cz, jistě nalezneme termín náhradní.

Rádi bychom Vás požádali a dodržování hygienických opatření při pohybu ve škole v průběhu zápisu. Půjde zejména o doprovod dítěte k zápisu pouze jednou oprávněnou osobou, dezinfekci rukou při vstupu do budovy, používání ochrany úst a nosu (děti roušky či respirátory, rodiče respirátory), dodržování rozestupů a zdržování se v budově pouze po dobu nezbytně nutnou pro absolvování prijímacího řízení. Děkujeme za pochopení.

Výše úplaty za vzdělávání (školné) na školní rok 2020/2021

(splatná jednorázově do 15. 9. 2020, v hudebním oboru ve dvou splátkách za jednotlivá pololetí - do 15. 9. 2020 a do 15. 2. 2021)

Hudební obor 3300 Kč (přípravné kroužky 2500 Kč)
Taneční obor 2500 Kč (přípravný ročník 2000 Kč)
Výtvarný obor 2200 Kč (přípravný ročník 2200 Kč).
Literárně dramatický obor 2000 Kč (přípravný ročník 1800 Kč)
Pěvecký dětský sbor Iuventus Cantans 2000 Kč (přípravný sbor 1800 Kč)

Přihláška a žádost o slevu školného

Název dokumentuKe stažení
Přihláška do ZUŠ PDF, XLS
Žádost o slevu školného PDF, DOC

Školní řád

Školní řád ke stažení v PDF.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ke stažení v PDF.

Přístup do Klasifikace  

GDPR

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce v PDF.

Hodnotící zpráva

Název dokumentuKe stažení
Hodnotící zpráva 2019/2020 PDF
Hodnotící zpráva 2018/2019 PDF
Hodnotící zpráva 2017/2018 PDF
Hodnotící zpráva 2016/2017 PDF
Hodnotící zpráva 2015/2016 PDF
Hodnotící zpráva 2014/2015 PDF
Hodnotící zpráva 2013/2014 PDF
Hodnotící zpráva 2012/2013 PDF
Hodnotící zpráva 2012/2013 - přílohy PDF