generovat

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Pedagogové - hudební obor

Oddělení klávesových nástrojů

Čížková Ivana vedoucí oddělení, klavír, korepetice
Faltys Roman klávesnice
Horská Markéta klavír
Hostinský Petr korepetice
Janouchová Markéta klavír
Klokočníková Pavlína klavír
Kožnar Jiří klavír, varhany, korepetice
Mejsnar Ondřej klavír, korepetice
Kulichová Eva korepetice
Mičulková Jana klavír
Nečesaná Libuše klavír, seminář klávesových nástrojů
Pičman Petr klavír, korepetice
Suková Helena klavír
Tolmačová Inna klavír
Zdvihalová Radka klavír, varhany
Žaludová Jana klavír, korepetice

Oddělení dechových a bicích nástrojů

Proroková Eva vedoucí oddělení, klarinet, saxofon, zobcová flétna
Biedermannová Gabriela příčná flétna, zobcová flétna
Faltys Roman trubka, tenor, zobcová flétna
Fidra Slavomír saxofon
Jančura František bicí nástroje
Křenek Jiří hoboj, zobcová flétna
Línek Vojtěch příčná flétna, zobcová flétna
Maroul Martin trubka, lesní roh, trombon, tenor, baryton, tuba, zobcová flétna
Matýska Vít bicí nástroje, hra v souboru
Mechová Silvie příčná flétna, zobcová flétna
Mírný Jan zobcová flétna, příčná flétna
Mildeová Ludmila zobcová flétna, příčná flétna
Seidl Zdeněk klarinet
Toman Vojtěch bicí nástroje, hra v souboru

Oddělení smyčcových nástrojů

Slouková Pavla vedoucí oddělení, housle, hra v souboru
Dobášová Marie housle, viola
Dostálová Iva housle, hra v souboru
Doubek Michal viola, housle, souborová hra, hra v orchestru
Häckl Zdeněk housle
Kuchválková Jindřiška housle, viola
Maroulová Markéta housle, hra v souboru
Matoušek David violoncello
Sejkora Ondřej kontrabas
Zdvihalová Miloslava housle, viola

Kytarové oddělení

Bláhová Jitka vedoucí oddělení, kytara, hra v orchestru
Kudelásek Filip kytara
Havlík Miloslav elektrická kytara
Kunátová Lucie kytara, hra v souboru
Skolková Markéta kytara
Šír Miloš kytara

Pěvecké oddělení

Grossová Zdeňka vedoucí oddělení, sólový zpěv, komorní zpěv
Kmoníčková Zuzana sólový zpěv, hlasová výchova, zpěv v souboru
Kratochvílová Lucie sólový zpěv
Misařová Iva sólový zpěv

Oddělení sborového zpěvu

Kudrnka Zdeněk vedoucí oddělení, sborový zpěv
Královcová Gabriela korepetice

Akordeonové oddělení

Kolaříková Eva akordeon

Oddělení hudební nauky

Häckl Zdeněk hudební nauka
Mejsnar Ondřej hudební nauka
Shánělová Hana hudební nauka