generovat

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Žákovský dechový orchestr ZUŠ

Žákovský dechový orchestr ZUŠOrchestr vznikl někdy po roce 1960 jako Žákovský dechový orchestr Lidové školy umění v Pardubicích. V průběhu desetiletí se v jeho čele vystřídali učitelé Karel Pacák, Josef Macháček, Karel Křenek, Jindřich Zajíček, Oldřich Kůžel, Oldřich Vávra, Rudolf Dvořák, Vlastislav Novák ml., Zdeněk Seidl a Roman Faltys.

Od r. 2007 do poloviny r. 2013 orchestr působil pod vedením pana učitele Rudolfa Dvořáka. Orchestru se za jeho působení podařilo získat množství ocenění, pozitivních ohlasů a výrazně se zviditelnil nejen v Pardubickém kraji.

Od poloviny r. 2013 orchestr vystupuje pod názvem No Strings Orchestra a v jeho čele stojí dirigenti Martin Maroul a Ondřej Mejsnar.

Aktivita orchestru byla původně zaměřena především na účast v celostátních soutěžích LŠU (později ZUŠ), orchestr se však také čím dál častěji zúčastňoval a zúčastňuje městských festivalů, hudebních přehlídek a různých jiných slavnostních společenských událostí. Díky tomu je nyní ve svém regionu oblíbeným a vyhledávaným tělesem.

Hlavním posláním našeho orchestru není pouze služba veřejnosti, ale především vytvoření příležitosti pro uplatnění žáků v kolektivní hře a rozvíjení jejich muzikálnosti pod odborným vedením.

Dalším důležitým programem našeho orchestru je pokračování v tradici dechové hudby v Pardubicích, snaha o její popularizaci, propagaci, a tím i zanechání odkazu následujícím generacím.

Být členem orchestru, to nejsou vždy jen samé povinnosti. Hudba a pravidelná příprava jsou samozřejmě na prvním místě, ale členství v NSO s sebou přináší také hodně legrace, zážitků a nových přátelství. A to za tu námahu jistě stojí…

Sledujte naše stránky:

https://nostringsorchestra.cz