generovat

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Taneční obor

Čtyři členky tanečního souboru Perníček na pódiu před Kavárnou EvropaV tanečním oboru studují žákyně a žáci základy klasického, lidového a současného tance. Své dovednosti a zkušenosti rozvíjejí v souborech Konsonance (balet a scénický tanec) a ve folklórních souborech Marcipánek a Perníček. Všechny soubory patří ve svém oboru k nejlepším v České republice. Součástí studia je účast na vystoupeních a celovečerních divadelních představeních, úspěšní žáci také reprezentují školu v celostátních i mezinárodních soutěžích a na zahraničních zájezdech. Mnoho žáků tanečního oboru pokračuje ve studiu na tanečních konzervatořích a AMU, nebo dnes již profesionálně tančí, případně dále pedagogicky působí.

Členové tanečního souboru Konsonance v baletní formaci