generovat

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Výtvarný obor

Výtvarná výchova hraje důležitou roli pro zdravý a vyvážený vývoj dětské osobnosti v dnešním konzumním, rychlém a povrchním světě. Žák hledá hlubší náhled na sebe i okolní svět. Děti se učí porozumět složitým a rychle se měnícím vztahům k životu na principech humanity, prožívání a empatie.

Žáci během studia výtvarného oboru získávají zručnost při zobrazování skutečnosti adekvátními vyjadřovacími prostředky. Učí se používat výtvarný jazyk, rozličné výtvarné nástroje a materiály, výtvarně myslet a originálně a tvořivě přistupovat k danému úkolu. Seznamují se s dějinami i současnými tendencemi ve výtvarném umění. Výuka v interiéru je doplněna netradičními hodinami v exteriéru, exkurzemi po stopách výtvarného umění a návštěvami galerií. Talentovaní žáci mají možnost se pod odborným vedením připravit k přijímacímu řízení na umělecké školy.

K výrazným úspěchům našich absolventů patří přijetí na střední umělecké školy v Praze, Hořicích, Bechyni, Litomyšli, Jihlavě, Ústí nad Orlicí, Jablonci nad Nisou, též na vysoké školy – pedagogické fakulty a fakulty architektury.

Práce našich žáků si může veřejnost prohlédnout každoročně na výstavách v Pardubicích, například v Krajské knihovně, v Evropském spolkovém domě, na pardubickém zámku a ve Státním okresním archivu. Výtvarná díla našich žáků a pedagogů byla oceněna v řadě přehlídek a soutěží na krajské, celorepublikové i mezinárodní úrovni.
 

Malující děti výtvarného oboru

Organizace výuky

Výuka probíhá v ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925, 4. patro, učebny č. 58, 59, 60 jednou týdně v odpoledních hodinách. Délka každé lekce je 3 vyučovací hodiny.

Vyučované předměty:

  • Přípravná výtvarná výchova

  • Plošná tvorba

  • Prostorová tvorba

  • Prostorová a akční tvorba

  • Objektová a akční tvorba

  • Člověk a kultura

Práce našich žáků:

Fotografie prací našich žáků najdete ve fotogalerii na těchto stránkách. Další jsou uloženy v externí fotogalerii na rajce.indes.cz.