generovat

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor vytváří dětem chráněný prostor pro vlastní vyjádření, ať již literární, dramatické, pohybové či výtvarné. Žáci se učí komunikovat nejrůznějšími prostředky a tím vyjadřovat svůj názor. Těžištěm výuky je práce ve skupině směřující od spontánního dětského dramatického projevu k vytvoření samostatného kultivovaného dramatického vyjádření. Podporována je i slovesná tvorba žáků a recitace.