generovat

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Hudební obor

Hudební obor v základní umělecké škole navštěvují žáci od šesti let věku (výjimečně i mladší), kteří se chtějí cílevědomě vzdělávat ve hře na hudební nástroj či ve zpěvu. Kromě klasických nástrojů dechových, klávesových, strunných a smyčcových se ve škole vyučuje i hra na bicí nástroje, elektronické klávesové nástroje, varhany, malý cimbál a rovněž sólový a sborový zpěv.

Výuka směřuje k samostatnému vystupování na interních a veřejných koncertech a k úspěšné prezentaci na soutěžích. Mimořádně talentovaným jedincům je věnována individuální péče ve hře na nástroj i v hudební teorii, aby se mohli úspěšně ucházet o studium na umělecké škole vyššího typu – nejčastěji na konzervatoři.

Své dovednosti mohou následně využít v hudebních souborech a orchestrech:

Smyčcový soubor
vedoucí MgA. Zdeněk Häckl

Smyčcový komorní orchestr
vedoucí MgA. Zdeněk Häckl

Muzika Perníček
vedoucí Michal Doubek a Pavla Slouková

Muzika Šmidlátka
vedoucí Iva Dostálová a Zuzana Kmoníčková

Kytarový soubor
vedoucí  Bc. Lucie Kunátová

Pardubický kytarový orchestr
vedoucí Jitka Bláhová

No Strings Orchestra
vedoucí Mgr. Martin Maroul a Ondřej Mejsnar

Žesťová harmonie Pardubice
vedoucí Roman Faltys

Úspěchů pravidelně dosahuje soubor zobcových fléten (vedoucí Mgr. Jan Milde ) a komorní pěvecké soubory žáků ze třídy Mgr. Zdeňky Grossové.

Škola zastřešuje též renomovaný Pardubický dětský sbor Iuventus Cantans, jehož sbormistrem se po doc. Ing. Vlastislavu Novákovi stal Zdeněk Kudrnka.