generovat

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Hudební nauka

Pravidelná výuka HN podle rozvrhu začíná v pondělí 11. 9. 2023.

Ve školním roce 2023/2024 vyučují hudební nauku:

 • MgA. Zdeněk Häckl - středa
 • Ondřej Mejsnar, DiS. - pondělí
 • Mgr. Hana Shánělová - úterý, čtvrtek

Chci se podívat na rozvrhChci přihlásit žáka na termín přezkoušení z hudební nauky

Pomůcky do hudební nauky

 • PHV:
  • přezůvky
  • žákovská knížka
  • pero
 • 1. až 5. ročník:
  • přezůvky
  • žákovská knížka
  • psací potřeby
  • notový sešit (letos bude jednotný - noví žáci ho obdrží na začátku roku u učitele HN)
  • pevná průhledná složka formátu A4 s materiály z minulého roku
  • pracovní sešit Klíček hudební nauky (žáci jej obdrží v hodině HN)

Výukové materiály

Výukové materiály na hudební nauku si můžete stáhnout zde.

Výuka Hudební nauky na ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925

1) Hudební nauka je povinný předmět pro každého žáka, který navštěvuje hudební obor v naší ZUŠ. Tento předmět je klasifikován na vysvědčení. Docházka do HN jednou týdně je automaticky zahrnuta v platbě školného na hlavním oboru. Výuka probíhá v učebně č. 1 v přízemí hlavní budovy v Havlíčkově ulici.

2) Při výuce Hudební nauky se žáci seznamují se širokou škálou hudebních činností. Teoretické vědomosti si hravou formou vyzkouší i praktickým způsobem. Cílem HN je nadchnout žáky pro hudbu, prohlubovat zájem o ni a předkládat jim mnohostrannost hudebního vnímání.

3) Přestože žáci přípravných ročníků nejsou klasifikováni z PHV na vysvědčení, je pro ně docházka do PHV také povinná.

4) Pokud žák úspěšně ukončí 5. ročník Hudební nauky, skončila mu tím povinná docházka do HN. Žák má však možnost zdarma docházet i v dalších ročnících svého studia na naší ZUŠ do Speciální hudební nauky. SHN je určena všem žákům, kteří mají chuť rozšiřovat své hudební vědomosti a dovednosti, například z důvodu aktivního hudebního života nebo pozdějšího studia na středních či vysokých školách s hudebním zaměřením. SHN nemusí bezprostředně navazovat na 5. ročník HN, mohou ji navštěvovat žáci různého věku.

5) Na začátku školního roku je potřeba, aby se každý žák zapsal do konkrétní třídy příslušného ročníku HN - elektronicky na webových stránkách školy nebo osobně v učebně HN u vyučujících.

6) Nepřítomnost žáka v hodině HN není třeba omlouvat předem. Plně postačí, když následující hodinu dítě přinese omluvenku v žákovské knížce na straně 22. Absenci v hodině HN si může žák nahradit v témže týdnu docházkou do jiné třídy svého ročníku ke stejnému vyučujícímu. V tom případě nepotřebuje v žákovské knížce omluvenku.

Při dlouhodobé nepřítomnosti (3 a více vyučovacích hodin za sebou) omluvte, prosím, své dítě telefonicky nebo formou SMS na telefonu 466 501 298 nebo 606 648 374.

7) Pokud při konzultaci s rodiči objeví vyučující HN vážné překážky v docházce do HN, mohou rodiče písemně požádat ředitele ZUŠ o uvolnění dítěte z docházky. Formulář vydávají učitelé HN. V těchto výjimečných případech pak žák studuje HN samostatně za pomoci učitele hlavního oboru a rodičů. Na začátku ledna a června se dostaví k přezkoušení z HN.

Termíny přezkoušení:

 • První pololetí: 8. - 11. 1. 2024
 • Druhé pololetí: 3. - 6. 6. 2024

Stáhnout požadavky na přezkoušení v PDF.

 

Rozvrh HN (2023/2024)

PO
Ondřej Mejsnar, DiS.

ÚT
Mgr. Hana Shánělová

ST
MgA. Zdeněk Häckl

ČT
Mgr. Hana Shánělová

 

 

13:30
14:15

 PHV
A

13:30
14:15

3.B

13:30
14:15

1.D

14:30
15:15

1.A

14:30
15:15

1.C

14:30
15:15

2.B

14:30
15:15

PHV
C

15:30
16:15

2.A

15:30
16:15

4.C

15:30
16:15

1.B

15:30
16:15

5.C

16:30
17:15

3.A

16:30
17:15

PHV
B

16:30
17:15

4.B

16:30
17:15

2.C

17:30
18:15

4.A

17:30
18:15
 5.A

17:30
18:15

5.B

17:30
18:15

3.C 

 

 

   

18.15
19.00

SHN
(O.M.)

 

 

 Stáhnout rozvrh hudební nauky na školní rok 2023/2024.

Přihlásit se na termín přezkoušení z hudební nauky

Vyberte požadovaný den a konkrétní čas, kdy chcete žáka uvolněného z docházky přihlásit na přezkoušení z hudební nauky. V případě potíží s přihlášením prosím volejte na telefonní číslo 723 823 001.

Rezervovat přezkoušení dne 3. 6.

13:45
Obsazeno

14:00
Obsazeno

14:30
Obsazeno

14:45
Obsazeno

15:00
Obsazeno

15:15
Obsazeno

15:30
Obsazeno

16:00
Obsazeno

16:15
Obsazeno

16:30
Obsazeno

16:45
Obsazeno

17:00
Obsazeno

17:30
Obsazeno

17:45
Obsazeno

Rezervovat přezkoušení dne 4. 6.

13:30
Obsazeno

13:45
Obsazeno

14:00
Obsazeno

14:15
Obsazeno

14:30
Obsazeno

14:45
Obsazeno

15:00
Obsazeno

15:15
Obsazeno

15:30
Obsazeno

15:45
Obsazeno

16:00
Obsazeno

16:15
Obsazeno

16:30
Obsazeno

16:45
Obsazeno

17:00
Obsazeno

17:15
Obsazeno

17:30
Obsazeno

17:45
Obsazeno

Rezervovat přezkoušení dne 5. 6.

13:30
Obsazeno

13:45
Obsazeno

14:00
Obsazeno

14:15
Obsazeno

14:30
Obsazeno

14:45
Obsazeno

15:00
Obsazeno

15:15
Obsazeno

15:30
Obsazeno

15:45
Obsazeno

16:00
Obsazeno

16:15
Obsazeno

16:30
Obsazeno

16:45
Obsazeno

17:00
Obsazeno

17:15
Obsazeno

17:30
Obsazeno

17:45
Obsazeno

Rezervovat přezkoušení dne 6. 6.

13:30
Obsazeno

14:00
Obsazeno

14:15
Obsazeno

14:30
Obsazeno

14:45
Obsazeno

15:00
Obsazeno

15:15
Obsazeno

15:30
Obsazeno

15:45
Obsazeno

16:00
Obsazeno

16:15
Obsazeno

16:30
Obsazeno

16:45
Obsazeno

17:00
Obsazeno

17:15
Obsazeno

17:30
Obsazeno

17:45
Obsazeno