generovat

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Pedagogové - hudební obor

Oddělení klávesových nástrojů

Čížková Ivana vedoucí oddělení, klavír, korepetice
Faltys Roman elektronické klávesové nástroje
Horská Markéta klavír
Hostinský Petr korepetice
Janouchová Markéta klavír
Klokočníková Pavlína klavír, komorní hra
Kožnar Jiří klavír, varhany, korepetice
Křížová Stanislava klavír, korepetice
Kulichová Eva korepetice
Mejsnar Ondřej klavír, korepetice
Mičulková Jana klavír
Nečesaná Libuše klavír, seminář klávesových nástrojů
Pičman Petr klavír, korepetice
Suková Helena klavír
Tolmačová Inna klavír
Zdvihalová Radka klavír, varhany
Žaludová Jana klavír, korepetice

Oddělení dechových a bicích nástrojů

Proroková Eva vedoucí oddělení, klarinet, saxofon, zobcová flétna
Biedermannová Gabriela příčná flétna, zobcová flétna
Faltys Roman trubka, tenor, zobcová flétna
Fidra Slavomír klarinet, saxofon
Jančura František bicí nástroje
Křenek Jiří hoboj, zobcová flétna
Línek Vojtěch příčná flétna, zobcová flétna, malý cimbál
Maroul Martin trubka, lesní roh, trombon, tenor, baryton, tuba
Matyska Vít bicí nástroje, hra v souboru
Milde Jan příčná flétna, zobcová flétna
Mildeová Ludmila příčná flétna, zobcová flétna
Seidl Zdeněk klarinet
Toman Vojtěch bicí nástroje, hra v souboru

Oddělení smyčcových nástrojů

Slouková Pavla vedoucí oddělení, housle, hra v souboru
Dostálová Iva housle, hra v souboru
Doubek Michal viola, housle, hra v souboru
Häckl Zdeněk housle, viola, hra v orchestru
Kuchválková Jindřiška housle, viola
Maroulová Markéta housle
Matoušek David violoncello
Pokorný Radek kontrabas
Zdvihalová Miloslava housle, viola

Kytarové oddělení

Bláhová Jitka vedoucí oddělení, kytara, hra v orchestru
Havlík Miloslav kytara, elektrická kytara
Kunátová Lucie kytara, hra v souboru
Skolková Markéta kytara
Šír Miloš kytara

Pěvecké oddělení

Grossová Zdeňka vedoucí oddělení, sólový zpěv, komorní zpěv
Kmoníčková Zuzana sólový lidový zpěv, zpěv v souboru
Misařová Iva sólový zpěv
Rubešová Radka sólový zpěv, komorní zpěv

Oddělení sborového zpěvu

Kudrnka Zdeněk vedoucí oddělení, sborový zpěv
Čadanová Justýna korepetice

Akordeonové oddělení

Kolaříková Eva akordeon

Oddělení hudební nauky

Häckl Zdeněk hudební nauka
Mejsnar Ondřej hudební nauka
Shánělová Hana hudební nauka